Klachtenfolder

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw
fysiotherapeut?
Waar kunt u terecht met uw klacht?
Hoe kunt u een klacht indienen?

Dit zijn allemaal vragen die u kunt vinden in de klachtenfolder download hem hier