Onderzoek en Behandeling van hoofdpijn volgens Dean Watson

Met de methode van Dean Watson bezit ik een bijzonder ”fysiotherapeutisch gereedschap” om u als hoofdpijnpatiënt  te helpen. Ook als u al jaren lang andere therapieën geprobeerd heeft, maakt u met deze bijzondere methode nog steeds een goede kans om te genezen! Dean Watson onderwijst zijn methode alleen zelf en aan kleine groepen. Hierdoor is de methode nog niet zo verspreid en bekend in Nederland. In 2001 volgde ik mijn eerste cursus en een jaar de Level 2 cursus. Vanaf het moment dat ik mijn praktijk in Venlo opende, begon ik de methode pas echt frequent in te zetten en heb ik de Level 2 cursus nog verschillende malen herhaald. In 2016 nam ik deel aan de eerste Level 3 cursus op het noordelijk halfrond en behoor nu tot de zeer kleine groep therapeuten die zich Watson Headache® Practitioner mogen noemen. Hoewel elke chronische hoofdpijn patiënt een uitdaging is en van te voren niet te garanderen is of de methode succes zal hebben, heb ik al veel patiënten zeer goed kunnen helpen. Zie hiervoor ook de reviews op zorgkaartnederland.nl hier en hier. Het is zulk dankbaar werk om mensen van zo een vervelende en soms invaliderende kwaal af te helpen, dat ik deze methode niet meer los zal laten.

Het onderzoek

In een gesprek worden vragen gesteld over uw hoofdpijn en zijn bijverschijnselen. Hierbij wordt beoordeeld, of er andere oorzaken voor uw hoofdpijn zouden kunnen zijn dan problemen in de nekregio. Als daar geen aanwijzingen voor zijn, begint het onderzoek van de nek.

Hierbij wordt er  gekeken naar de stand en souplesse van enkele wervels door druk van een vinger- of duimtop in de nek.

hoofdpijn

Ook wordt geprobeerd uw hoofdpijn op te wekken. Als dit lukt en de hoofdpijn bij aanhouden van de druk ook weer vermindert, is aangetoond, dat de hoofdpijn tenminste een medeoorzaak heeft in de nek.

De nek wordt dus niet gemanipuleerd of gekraakt!

Als u aan het begin van een therapie zitting duidelijke hoofdpijn heeft en deze tijdens de behandeling sterk vermindert of verdwijnt, is dit natuurlijk een sterke aanwijzing, dat uw nek de hoofdrolspeler is.

Als er in de nek niets wordt gevonden, wordt u voor verder onderzoek en therapie (terug-) verwezen naar uw huisarts of neuroloog.

De therapie volgens Dean Watson

Bij de therapie wordt door gerichte aanhoudende druk  op een wervel de stand van enkele wervels en de spanning van de spieren beïnvloed. Ook worden de rustige technieken, die bij het onderzoek hoofdpijn opwekten, enkele keren herhaald.

hoofdpijn

Hierdoor vermindert de overgevoeligheid van de hoofdpijnkern in de hersenstam en nemen de frequentie en intensiteit van de hoofdpijn af. Na ongeveer 6 behandelingen moet een duidelijke verandering of verbetering zijn opgetreden. Vaak blijft na consequente behandeling de hoofdpijn geheel weg. U krijgt advies wat u kunt doen om een terugkeer van uw klachten te voorkomen. Dit zijn vaak houdings-adviezen en soms het advies om een enkele nekoefening te doen.

Regelmatige onderhouds- of controlebehandelingen zijn niet perse noodzakelijk!

Indien dezelfde hoofdpijn na te zijn weggeweest, toch na maanden tot een jaar weer terugkeert zijn vaak enkele behandelingen voldoende  om weer lang pijnvrij te zijn.