Achtergrondinformatie Nekklachten

Veel mensen krijgen nekklachten, soms na een ongeval, maar vaak ook zonder duidelijke oorzaak. Veel beginnende nekklachten verdwijnen na enige tijd vanzelf en lijken daarom onschuldig. Zonder goede therapie kunnen ze echter terugkomen of zelfs niet meer verdwijnen. Soms ontstaan ook ernstigere klachten met veel bewegingsbeperking en uitstralende pijn richting schouderblad, bovenrug, schouder en/of bovenarm.

nekklachten

Bij een nekhernia of een voorstadium hiervan kan de pijn uitstralen tot in de vingers en kunnen er gevoelsstoornissen in een arm ontstaan. Hierbij kunnen tintelingen, een zwaar of doof gevoel en spierzwakte optreden. Ook dit is vaak met MDT beïnvloedbaar. Ontstekingen, fracturen of tumoren kunnen natuurlijk ook nekklachten veroorzaken, maar dat komt gelukkig zelden voor. Pijnklachten in een arm of schouder die lijken op een tenniselleboog of een lokaal schouderprobleem, blijken soms een oorzaak in de nek te hebben. Daarom heeft in zulke gevallen behandeling van dit gewricht geen effect, maar behandeling van de nek wel.

Het vermoeden bestaat dat een langdurig gebogen houding zoals vaak bij het gebruik van een PC, laptop, tablet of telefoon het ontstaan van deze klachten bevorderen. Wellicht is dit ook een verklaring voor het feit dat nekklachten nu zelfs al bij jeugdigen voorkomen.

Röntgenfoto’s en scans van deze patiënten vertonen vaak hetzelfde beeld als bij mensen zonder klachten. Er zijn mensen met veel klachten en weinig zichtbare afwijkingen en omgekeerd mensen

met bijvoorbeeld zeer veel artrose en weinig klachten. Het is dus mogelijk om bij een beeld met uitgebreide artrose en veel klachten door therapie dit te veranderen in iemand met weliswaar hetzelfde beeld maar weinig of geen klachten!  Klachten als pijn en slechte beweeglijkheid van de nek gaan vaak gepaard met pijnlijke en gespannen spieren. Deze spierklachten zijn meestal het gevolg en niet de primaire oorzaak van de pijn. Daarom helpen therapieën die hier aangrijpen vaak slechts tijdelijk.